Dialogtriagen

 

Begripliggöra komplexa samhällsfrågor

Vi håller på att uppdatera sidan.

Det går tyvärr inte att använda triagen som verktyg just nu. Vi ber om ursäkt för detta.

Står ni inför en komplex samhällsutmaning?

Funderar ni över dialog som möjligt hanteringssätt?

Frågan är inte OM det ska vara dialog men vilken dialog ni behöver

Triagen kan hjälpa ge er svar på följande frågor:

Problemets art
Hur komplex är problemet och hur långt har spänning och konflikt eskalerat?

Kompetensnivå

Vilken kompetens behöver ni för att designa processen och leda samtal?

Risker
Vilka risker innehåller problemet och hur kan dessa undvikas?

Möjligheter
Vilka möjligheter ger problemet för utveckling och lärande?

Börja här

Här kan ni hitta en lista med frågor som kan hjälpa diagnosticera problemet. Era svar visar var på matrisen ni hamnar. Klicka på rutan som anges och läsa mer om problemets art, risker, möjligheter och kompetensbehov.

Läs mer om Triagen

Läs mer om Triagens ursprung och dess logik. Här hittar du information om komplexitet, konflikt och hur de påverkar samhällsproblem. 

v

Stories

Read about examples of how the Dialogue Triage has been used.

Kontakta Dialogues

Vi är här för att stödja er i frågor som rör dialog, komplexitet och konflikt i samhället. Ta gärna kontakt med oss. 

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om Dialogtriagen eller hur du kan ta nästa steg i hanteringen av ert problem.