Dialogtriagen för naturresursfrågor

Ett analysverktyg

 

Prova dialogtriagen för naturresursfrågor . Klicka här.

TRIAGEN UPPDATERAS JUST NU. DU KOMMER ATT HÄNVISAS TILL DEN ENGELSKA VERSIONEN AV TRIAGEN.

 

Står du inför en komplex konflikt om naturresurser?

Frågan är inte om det behövs en dialog, utan snarare vilken typ av dialog som är lämplig.

Det här verktyget kan ge dig mer information om:

Typen av utmaning
du står inför

Kompetensen
som krävs för att designa och hantera processen

Riskerna
som finns i frågan eller utmaningen

Möjligheter
som problemet ger

Råd
för facilitatorer och processledare

I

Start

Här får du tillgång till en lista med frågor om problemet. Dina svar kommer att visa resultatet på en matris och ge dig några riktlinjer om frågans karaktär samt om de risker och möjligheter som är förknippade med den.

Läs mer om triagen

Läs mer om ursprunget till dialogtriagen och dess logik. Här hittar du mer information om komplexitet och konflikter och hur de påverkar samhällsproblem.

Kontakta Dialogues

Kontakta oss gärna om du har frågor eller kommentarer.

Kontakt

Kontakta oss om du vill ha mer detaljerad information eller om du vill veta mer om triagen för naturresurser eller annan användning av triagen.