DIALOGTRIAGEN

Ett verktyg för begripliggörande av komplexa samhällsfrågor

 Prova triagen

bernard.leroux@dialogues.se

Står ni inför en komplex samhällsutmaning?
Funderar ni över dialog som möjligt hanteringssätt?

Frågan är inte OM det ska vara dialog men vilken dialog ni behöver

Problemets art och vilken typ of process är lämplig

Vilken kompetens som behövs för att designa och leda en sådan dialog

Risker som är knuten till frågan

Möjligheter som finns i situationen

Tips or råd för processdesigners och samtalsledare

Börja här

Här kan du svara på enkla frågor om problemet och få indikationer om processen som kan behövas, risker och möjligheter

Läs mer om dialogtriagen

Här kan du läsa om Dialogtriagens ursprung och logik. Du kan även läsa mer om komplexitet och konflikt och hur de påverkar samhällsfrågor.

v

Exempel

Läs om exempel på hur dialogtriagen har används.

Kontakta Dialogues

Vi är här för at stödja er i frågor som rör dialog. Ta gärna kontakt med oss.

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om Dialogtriagen eller hur du kan ta nästa steg i hanteringen av ert problem