OM DIALOGTRIAGEN

BAKGRUND

Triagen uppstod i Colombia under vårt samarbete med SKL International och Departamento Nacional de Planeación. Den utvecklades som ett svar på frågan om hur medling i samhällskonflikter kan bedömas, sorteras och hanteras.

Mycket av innehållet bygger på ett arbetssätt för att hantera samhällskonflikter och komplexa samhällsfrågor som utvecklades under de senaste nio åren tillsammans med SKL:s avdelning för demokrati, ledning och styrning (medborgardialogprojektet).

 

INSPIRATION

Vi vill gärna hjälpa kommuner, regioner och andra samhällsaktörer att bli bättre på dialog. Vi tror att det finns en kollektiv intelligens som kan användas för att lösa även de svåraste samhällsproblem.

I vårt utvecklingssamarbete med SKL har tankar om svårlösta samhällsfrågor utvecklat och inspirerat skalan komplexitet i Dialogtriagen. Vi har också inspirerats av Myrna Lewis och av flera andra som arbetar med medling, konflikthantering och facilitering.

 

OM VERKTYGET

Dialogtriagen är i en prototypfas. Vi testar och förbättrar där förbättringar behövs. Hjälp oss att förbättra verktyget genom att lämna kommentar, förslag på förbättring eller tips om något som saknas. Klick här för att komma till utvecklingssidan.

Vi är glada att ni är beredda och prova den och hoppas att den skapa nytta för er.

 

KOMPLEXITET

Vi skiljer mellan enkla, komplicerade och komplexa frågor. I hanteringen av en enkel eller komplicerad fråga är det möjligt att planera och resonera linjärt. Komplexa frågor beter sig däremot annorlunda; de befinner sig i ständig förändring och kräver andra tanke- och arbetssätt för att hanteras konstruktivt. Vi avråder från att hantera en komplex fråga som om den vore en enkel eller komplicerad. Då ökar nämligen spänningen.

 

KONFLIKT

Människor som befinner sig i konflikt tenderar att stänga sig istället för att öppna sig. Vi ser andra som motståndare eller fiender och vi blir mer självupptagna. Vi ser inte hela bilden utan fastnar i vårt eget perspektiv. När vi hamnar i konflikt förs vi in i en konfliktspiral som piskar upp konflikteskalationen, men med rätt kompetens är det möjligt att vända på spiralen och istället skapa bättre relationer. Spänningar och konflikter kan nämligen fungera som katalysatorer för välbehövliga förändringar förutsatt att de hanteras på rätt sätt. Ju tidigare man hanterar konflikten desto bättre.

UTVECKLING AV TRIAGEN

Vi förbättrar ständigt dialogtriagen för att bättre kunna stödja dem som vill använda dialog för att hantera samhällsfrågor och -problem.

Hjälp oss i detta arbete genom att lämna en kommentar eller göra förslag på förbättringar. Klicka här för att komma till kontaktsidan.